Ehli Sünnet'in Şia'yı Tenkit Ettiği Hususlar

Ma'sumiyet Inancı
Ma'sum İmamların Sayısı
İmamların İlmi
Beda Konusu
Takiyye Konusu
Mut'a Veya Geçici Evlilik
Kuran'ın Tahrif Meselsi
İki Namazı Birlikte Kılmak Konusu
Toprak Parçasına Secde
Ric'at (Hayata Yeniden Dönme)
Ehl-i Beyt'i Sevmekte Aşırı Gitmek
Mehdi-i Muntazar (Beklenilen Mehdi)

Önemli Siteler!!!!!...

www.SatilikDOMAINS.com
www.KitapINDIR.com
www.EhlibeytKutuphanesi.com


Mizan Tefsiri,  Cilt:3 
 Mizan Tefsiri,  Cilt:7  

 

 Nasıl Hidayete Kavuştum?
Prof.Dr.Muhammed Ticani

Doğrularla Birlikte
Prof.Dr.Muhammed Ticani

Peşaver Geceleri |   
  Seyyid Muhammed MUSEVİ

Oniki İmam İnançları (Gözden geçirilmiş)
Üstat Nasır Mekarim

www.IslamKutuphanesi.com
www.MizanTefsiri.com
 

 
"Maybe" the Domain you are looking for is  for sale: www.SatilikDOMAINS.com
Aradığınız Domain "belki" satılıktır:                              
www.SatilikDOMAINS.com


"Kim zamanının imamına biat etmeden ölürse cahiliyye ölümüyle ölür."
(Hadis-i Şerif, Sahih-i Müslim, Müsned-i Ahmed)

"O gün her topluluğu kendi imamı ile çağıracağız." (İsrâ Suresi, 71)
"İçlerinden de sabrettikleri zaman emrimizle doğru yola götürecek imamlar tayin ettik." (Secde, 24)
"Certainly the Imams are the vicegerents of Allah over his creatures and...No one will enter paradise except those who know them..."
(Imam Ali (p),Nahjul Balagha, Sermon,152)
"Benden sonra 12 Imam gelecektir."
Hadis-i Şerif, Buhari, Müslim ve diğerleri.

Mizan Tefsiri
Cilt:1 
Cilt:2  Yakında İnş
Cilt:3 

Cilt:4 

Cilt:5  

Cilt:6 

Cilt:7  

Cilt:8  Yakında İnş

 

Nehcül Belağa ( Çeviri: Kadri ÇELİK)..Zikir Ehline Sorun, Muhammed TİCANİ, Mizan Tefsiri, Cilt:2 ve 7... Çok Yakında İnşallah
 
Members!-Üyeler!
Username:
Password:
ENGLISH
E-Kitap Severler!!!! Yayınevlerine Duyuru.!! Publishers!!. Why Sign-up Make a Donation
Neue: Deutsch

"Kim zamanının imamına biat etmeden ölürse cahiliyye ölümüyle ölür."Hadis-i Şerif, Sahih-i Müslim, Müsned-i Ahmed

"O gün her topluluğu kendi imam ile çağıracağız." İsrâ Suresi, 71

"İçlerinden de sabrettikleri zaman emrimizle doğru yola götürecek imamlar tayin ettik." Secde, 24


1-Ehl-i Beyt'in En Değerli Eserleri 1 CD-Rom'da toplandı

Almak İçin Tıkla

 

Destek

2- Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek...Islami 3D ( Üç Boyutlu ) Animasyon CD'si Sitemiz tarafından hazırlanmıştır.

Allah, Hz.Peygamber (saa), 12 Imam (as), Ayetler, Hadisler....vb konularda yüzlerce animasyon içermektedir.

Örnek Animasyonlar.

 

"Değiştirilen Islam" Serisi

1-Mut'a Nikahı

Islam'da helal olan

bu nikah daha sonra yetkisiz

kişiler tarafından yasaklanmıştır.

Mut'a Gerçeği İçin Bakınız

"Mut'a ettiğiniz kadınların mihrini ödeyin" (yararlandığınız kadınlara ücret (mihir-lerini, tespit edildiği miktarıyla ödeyin). Nisâ, 24
 

1-Kuran'da ve Sünnet'te Mut'a

2-Ehl-i Sünnet'te ve Ehl-i Beyt Mekteplerinde Muta.

    Neler Yapabilirsin

Peygamber (s.a.a) şöyle buyuruyor:

“Ehl-i Beyt’imden olan on iki imama Allah benim anlayış, ilim ve hikmetimi vermiştir. Onları benim tıynetimden yaratmıştır. Benden sonra onlara karşı kibirlenenlere ve onlardaki bağımı kesenlere eyvahlar olsun! Allah benim şefaatimi onlara nail etmez.” el-İhtisas, s. 204 ve Bihar’ul-Envar, c. 36, s. 243, 52. hadis.
 

İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: “Eşlerle ilgili hüküm ve nübüvvet dışında Peygamber için gerekli her şart bizim için de gereklidir.” Bihar’ul-Envar, c. 26, s. 317, 83. hadis
 

“Hiç bir ümmet yoktur ki, içinde bir uyarıcı korkutucu gelip geçmiş olmasın.” Fatır / 24.
 

“Ümmetin içinde her zaman bir adil imam var olacaktır ki, hakimlerin tahrifini, batıl ehlinin bidatlerini ve cahillerin yorumlarını dinden uzaklaştırıp yok etsin.”Bihar’ul-Envar, c. 33, s. 30, 46. hadis.
 

Değiştirilen İslam Serisi: 2

Abdest:
"Ey inananlar! Namaza durmak istediğiniz zaman, yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın, başınızın bir kısmını ve topuklara kadar ayaklarınızın bir kısmını meshedin..."

"O gün, her topluluğu kendi imamı ile beraber çağıracağız..." İsra, 71
 

Bu ayet indiğinde, müslümanlar Peygamber (saa)'e sordular:

" Ya Resulullah, bütün insanların imamı sen değil misin?" Peygamber Efendimiz (saa) buyurdu ki:"Ben bütün insanlara Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Lakin benden sonra insanların üzerine Ehl-i Beytimden imamlar olacaktır, fakat bunu küfür ve dalalet ehli taraftarları ile birlikte tekzib edip, onlara zulmedeceklerdir!!!. Her kim Ehl- Beyt imamlarını (as) sever, onlar tabi olup tasdik ederse işte o kişi bendendir ve benimle beraber olup beni bulacaktır!!! He kim onları tekzib eder ve onlara zulmederse benden değildir ve ondan uzak olacağım.

 

Imam Cafer Sadık (as) diyor ki:

"Şanı yüce olan Allah, bu ümmeti asrının içinde bulunan imamı ile çağıracaktır.Rasulullah (saa) kendi asrı ile gelecek.Ali (as) kendi asrı ile gelecek.Hasan (as) kendi asrı ile gelecek ve her imam vefat ettiği srın insanları ile gelecektir."

 


Hangisi...?

Ehl-i Sünnet Ve Şia'nın Kur'an Hakkındaki Görüşleri

Ehl-i Sünnet Ve Şia Nezdinde Sünnet-i Nebevi

Şia Ve Ehl-i Sünnet Nezdinde İnanç Konusu

Ehl-i Sünnet Ve Şia'nın Nubuvvet Konusundaki Inançları

Şia Ve Ehl-i Sünnet'te Imarnet

Hangisi Haktır?

Ehl-i Sünnet'in Hilafet Konusundaki Görüşü Ve Bu Görüşün Tenkidi

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Ali'nin Velayeti İle İlgili Ayetler

Ikmal-i Din (Dini Kamil Kılmak) Ayeti 'de Hilafetle ilgilidir

İkmal-i Din Ayetinin Arefe Günu Nazil Olduğu Gorüşünün Tenkidi

Hasret Ve Üzüntü

Hz. Ali'nin Velayetini İspatlayan Diğer Deliller

Şura Gorüşünün Tenkidi 

Sakaleyn Hususundaki İhtilaf

Aişe İle İbn-i Ömer'in İhtilafı

Mezheplerin Sünnet-i Nebevi Hususundaki İhtilafı

Ehl-i Sünnet ve Şia'mn Sünnet-i Nebevi Hususundaki İhtilafları

Ehl-i Sünnet'e Göre Kaza Ve Kader

Şia'nın Kaza Ve Kader Inancı

Kaza Ve Kader İle Hilafet Mes'elesi

Humus

TaklitEhli Sünnet'in Şia'yı Tenkit Ettiği Hususlar

Ma'sumiyet Inancı

Ma'sum İmamların Sayısı

İmamların İlmi

Beda Konusu

Takiyye Konusu

Mut'a Veya Geçici Evlilik

Kuran'ın Tahrif Meselsi

İki Namazı Birlikte Kılmak Konusu

Toprak Parçasına Secde

Ric'at (Hayata Yeniden Dönme)

Ehl-i Beyt'i Sevmekte Aşırı Gitmek

Mehdi-i Muntazar (Beklenilen Mehdi)                  Imam Ali Filmi / Movie

 


 

 

  

Yeni Kitaplar!!!..

Nehcül Belağa
Abdülbaki Gölpınarlı Çevirisi

Nehcül Belağa
Kadri Çelik Çevirisi Yakında İ..

İnsanı-ı Kamil

Şehid Mutahhari

 110 Ayet Işığında İmam Ali (as)
Seyyid Hüseyin ŞİRAZİ

Bağdat Alimleri Konferansı  
Mukatil b.Atiyye

  Peşaver Geceleri
|   
  Seyyid Muhammed MUSEVİ

Oniki İmam İnançları (Gözden geçirilmiş)
Üstat Nasır Mekarim


 

Then I was Guided

Ask Those Who Know

Neue:Wie Ich Rechtgeleitet Wurde

Muhammad Tijani

CD Store

 

Namaz (Salat) Yo

 

Our 3D Islamic Animations CD is Available NOW!!!

There are many islamic 3D gifs in the CD...name of Allah, Prophet (p), 12 Imams (p), hadiths, verses.......etc.

Some Samples

Buy Our CD


www.ehlisunnet.com

 

Series of Changed Islam

1-Temporary Marriage

Temporary Marriage was and is lawful in Islam.

It was made forbidden by unauthorized leaders.

Learn the truth about this marriage.

Temporary Marriage

  What you can do!!!

 

"Certainly the Imams are the vicegerents of Allah over his creatures and...No one will enter paradise except those who know them..."

Imam Ali (p), Sermon,152

 

The Holy Prophet (pbuh&hf) says:

"The parable of my ahl al-bayt is similar to that of Noah's ark. Whoever embarks it will certainly be rescued, but the one who opposes boarding it will certainly be drowned."

This hadith has been narrated by eight companions of the Holy Prophet (pbuh&hf) and eight disciples of the compaions, by sixty well-known scholars and more than ninety authors from the brothers of the Sunni school, such as Mishkat al-Masabih, Ahmad ibn Hanbal, p. 523; Fara'id al-Simtayn, 2:242; al-Sawa'iq al-Muhriqah, p. 234; 'Uyun al-Akhbar, 1:211.

“Benden sonra imamlar on iki kişidir. Ey Ali! İlkleri sen, sonları ise Kaim (Mehdi)’dir. Allah onun eliyle yeryüzünün doğu ve batısını fethedecektir." Uyun-u Ahbar’ir-Rıza, c. 1, s. 53. Buhari, Müslim, etc.

 

   

 

GUIDANCE

IMAMATE

*The Meaning of Imam

*The Imamate and Succession

*The Imamate and Its Role in the Exposition of the Divine Sciences

*The Difference Between Prophet and Imam

*The Imamate and Its Role in the Esoteric Dimension of Religion

*The Imams and Leaders of Islam

*Place of Leadership in Islam

 

ISLAM-SHIA

Fundamentals of Islam

Everything About Shia

Imamate and Twelve Imams

Shia in Islam?

What is Shia?

Shi'ism in the Course of History

The Meaning of Imam

Imamate of the Most Excellent

The Imamate and Succession

 

 

ATTENTION:

 

We support Muslim women's rights and protest France for forbidding the muslim girls to wear headscarfs.

 

 

"Tell the believing woman to cast down their eyes, guard their chastity, and not to show off their beauty except what is permitted by the law. Let them cover their breasts with their veils. They must not show off their beauty to anyone other than their husbands, father, father-in-laws, sons, step-sons, brothers, sons of brothers and sisters, women of their kind, their slaves, immature male servants, or immature boys. They must not stamp their feet to show off their hidden ornaments. All of you believers, turn to God in repentance so that perhaps you will have everlasting happiness."(24:31)

 

As it is seen in the above verse, headscarf wearing is an order of Allah and nobody can forbid it.

 

We invite all humans to protest France and stop buying French goods and products.

May Allah help all our sisters living in France and other countries and also damn those who violate their rights knowingly and insistingly.

www.Nehcul-Belaga.com


Kitaplarımız Bir CD İçinde Hizmetinize Sunulmuştur!!!!! Satın almak için tıklayın.


İnsanı-ı Kamil
Şehid Mutahhari
 Nasıl Hidayete Kavuştum?
 Prof.Dr.Muhammed Ticani
 "İlk Kez" İnternet'te!!!!

Doğrularla Birlikte,
Prof.Dr.Muhammed Ticani
"Tamamı" İlk Kez İnternet'te!!!!

110 Ayet Işığında İmam Ali (as)
 
Bağdat Alimleri Konferansı  


Oniki İmam İnançları (Gözden geçirilmiş)
Üstat Nasır Mekarim

 

bullet

"Hacc.exe", Ali ŞERİATİ...Çıktı!!!

bullet

 Peygamberimizin Sünnetleri  

bullet

Doğruların Öyküsü -Destan-i Rastan- Mutahhari

bullet

Kur'an Meali 

bullet

İslam İlmihali  .exe

bullet

El-Mizân Tefsiri Cilt:6   Çıktıııııııı!!!!!

bullet

El-Mizân Tefsiri Cilt:1

bullet

El-Mizân Tefsiri Cilt:2 Yakında!!!...

bullet

El-Mizân Tefsiri Cilt:3 Yakında!!!...

bullet

El-Mizân Tefsiri Cilt:4

bullet

El-Mizân Tefsiri Cilt:5

bullet

El-Mizân Tefsiri Cilt:6

bullet

El-Mizân Tefsiri Cilt:7 Yakında!!!...

bullet

RİC'AT İNANCI

bullet

Ehlisünnet ve Ehlibeyt Mekteplerinde

bullet

Müta ( Gecici Nikâh ) .exe

bullet

( Dünyada Yeniden Diriliş) .exe

bullet

MUT'A NİKAHI 

bullet

 Fıkhi Sorulara  Cevaplar 2.0

bullet

Fâtiha Sûresi Tefsiri  

bullet

  Nisâ Sûresi Tefsiri 2.0 

bullet

Aşura Günü Ne Oldu?

bullet

Câferi Mezhebi İnançları

bullet

Siyer-i İbn-i İshak'da Ehl-i Beyt

bullet

Kuran'da ve Sünnet'te Geçici Nikah [Mut'a)

bullet

FIKIH

bullet

Imam Cafer Sadık (as) ve Fikri Akımlar

bullet

Kureyş Kabilesinden Gelen Liderler Tablosu

bullet

"Son Söz"Vasiyetname

bullet

Sâhife-i Seccâdiye

bullet

Kur'an ve Hadisler Işığında Hz.Fatıma

bullet

Çocuk Terbiyesi

bullet

Bilinmeyen Simasıyla Hz.Ali (as)

bullet

Ehl-i Beyt Fıkhında Oruç

bullet

Hz.Fatıma (as)'dan Kırk Hadis

bullet

Kısaca Hz.Ali (as)'ın Hayatı ve Faziletleri

bullet

Resulullah (saa)'ın Veda Hutbeleri

bullet

Hz.Ali (as)'dan Kırk Hadis

bullet

Ehl-i Beyt Mektebinde İmamet İnancı

bullet

Kısaca Hz.Muhammed (saa)'in Hayatı

bullet

Muhammed Taki (as)'ın Hayatı ve Hadisleri

bullet

Şia'nın Ortaya Çıkışı ve Yayılışı

bullet

12 Imam Kimdir?

bullet

14 Masumdan Hadisler

bullet

Inançlarımız    

bullet

Mini Kur'an İndeksi

bullet

Hz.Ali (as) Hilafetten Nasıl Mahrum Bırakıldı?

bullet

Usul-i Din   

bullet

Hz.Peygamber (saa)'den Hadisler

bullet

İslam'da Şia

bullet

Sözler

bullet

Resimli Namaz  Rehberi

bullet

Şia İnançları

bullet

Câferi Mezhebi İnançları  Şeyh SADÛK

bullet

"Sâhife-i Seccâdiye"

ve daha FAZLASI....

 

 

www.IslamicEbooks.net

↓↓ENGLISH↓↓


Prepared by:
www.IslamKutuphanesi.com

  www.EhlibeytKutuphanesi.com
www.Nehcul-Belaga.com

TEAM

Team

englishteacher@mynet.com