www.EhlibeytKutuphanesi.com
içindekiler                 

                           

                                                          Aişe ile İbn-i Ömer'in İhtilafı

        İbn-i Cureyh Ata'dan o da Ürve ibn-i Zübeyr'den naklen şöyle diyor.

        "Ben ve Abdullah ibn-i ümer, Ayşe'nin hücresine yaslanıp durmuş idik. Biz onun dişini misvaklamasının sesini bile duyuyorduk. O zaman ben ibn-i Ömer "Ey Abdurrahman'ın babası, acaba Peygamber Recep ayında Umre yaptı mı?" diye sordum. "Evet" dedi. O zaman ben Ayşe'ye seslenerek "Ey anne, Abdurrahman'ın babasının ne söylediğini duyuyor musun?" dedim. Ayşe "Ne söylüyor?" dedi. "Peygamber'in Recep ayında Umre yaptığını söylüyor" dedim. O zaman Ayşe dedi ki: "Allah Ebu Abdurrahmanı bağışlasın. Andolsun ki, Resulullah Recep ayında Umre yapmamıştır. Resulullah'ın yaptığı bütün Umre'lerde Ebu Abdurrahman da onunla birlikte idi."

        Ravi şöyle diyor: "Bunu ibn-i Ömer de duyuyordu; ama hiçbir şey demeden öylece susmuştu."(1)

 

-----------------------------

1-Sahih-i Müslim, c.3 .s.61- Sahih-i Buhari, c.5, s.86.