BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

SİYER-İ İBN İSHAK'DA ve EHL-İ BEYT

 

"İlk müslüman olan erkek Ali bin Ebi Talib (as)'dır.Daha sonra
üç erkek müslüman olmuştur; Ebu Zer (ra), Bureyde ve Ebu Zer'in am-
casının oğlu." s:195

 

------------------------

 

"Ali (as):Resulullah (saa)'in davetini kabul edip, O'na ilk ola
rak iman etti; nübüvvetten önce de Ali (as) Resulullah (saa)'in
kucağında büyümüştü." s:195

 

---------------

 

 

   "Ali (as) mimbere çıktı ve: "Sorun bana, sorulmadan önce siz so

run. Benden sonra asla benem gibisini bulup soramayacaksınız."
                                                     s:264

-------------------

 

   "Bir adam Ali (as)'a Zü'l Karneyn,doğuya,batıya nasıl gidebil

     di, söyler misin?"diye sordu. Hz Ali (as):

 

   "Allah, bulutları kendine musahhar (boyun eğen) kıldı, sebepler

yarattı ve önüne ışık yaydı;gecesi de gündüzü de bir oldu."s:265

 

-----------------------

 

"Ali (as)gelip Hz Peygabber (saa)'den Fatıma (as)'ı istedi, O
da hemen Fatıma (as)'ı Ali (as)'a verdi" s:310

 

--------------------------------

 

 

"Fatıma (as) benim bedenimin bir parçasıdır, O'nun üzülmesini ve
hüzünlenmesisi istemem." s:388

 

-------------------------

 

"Uhud Savaşı bitiminde Resulullah (saa), Ali (as)'a:

"Onların izlerini takip et, bak bakalım ne yapıyorlar ve ne isti
yorlar."dedi. s:388

 

---------------------------

 

"Resulullah (saa),el-Berae suresi nazil olunca, Ali (as)'ı gönder
di onu tebliğ etmesi için."         s:154

 

 

 

 

Hazırlayan ve tarayan:

http://nehculbelaga.tripod.com

ehlibeyt@myiris.com